Regulamin

Regulamin dla Gości/Klientów „Apartamenty Rzeszów”

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.apartamenty-rzeszow.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między „Apartamenty Rzeszów” a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

2. Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy „Apartamenty Rzeszów” a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda), oraz sprzątanie końcowe. „Apartamenty Rzeszów” nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego apartamentu oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i mają w pełni wyposażone aneksy kuchenne. Apartamenty Rzeszów zapewnia pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

3. Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie NUMER TELEFONU lub wysyłając email: EMAIL

oraz za pomocą formularza rezerwacji na stronie www.apartamenty-rzeszow.pl

Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, brak tej formalności spowoduje:

– jej anulację o godzinie 18:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

– jej anulację po upływie 24h od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej, jeśli została ona dokonana w przód na co najmniej jeden dzień przed przyjazdem

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy

– planowana godzinę przyjazdu

– liczbę osób w apartamencie

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– numer telefonu

– adres email

– dane do faktury, jeśli będzie wymagana

4. Potwierdzenie rezerwacji:

Każda dokonana rezerwacja jest aktualna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona mailowo przez przedstawiciela Apartamenty Rzeszów.
Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać Państwa dane, okres pobytu, ilosc osób,  cenę za wynajem apartamentu oraz warunki wynajmu; kwotę i termin wpłaty zaliczki, numer konta bankowego, adres apartamentu.

Rezerwacja ta wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji. Data wpłaty zaliczki zamieszczona jest w szczegółach rezerwacji, które przesyłane są na adres mailowy klienta po dokonaniu rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

Rezerwacja „Last Minute” (w ostatnich trzecha dniach przed przyjazdem) wymaga potwierdzenia telefonicznego wciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 22:00 czasu polskiego do 10:00 dnia następnego). W przypadku braku potwierdzenia telefonicznego rezerwacji zostaje anulowana.

5. Zmiana rezerwacji

– Zmiana terminu pobytu
Istnieje możliwość zmiany terminu pobytu po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem apartamentów i uzgodnieniu warunków zmiany. Informacja o zmianie terminu pobytu musi wpłynąć minimum 4 dni przed planowanym przyjazdem.
– Przedłużenie pobytu
Jeśli klient chce przedłużyć pobyt, a rezerwowany przez niego apartament jest dostępny musi poinformować o tym przedstawiciela apartamentów. W związku z przedłużeniem pobytu, klient musi ponieść dodatkowe koszty według stawek umieszczonych w CENNIKU.
– Zmiana liczby osób
Jeśli ilość osób podana przy rezerwacji ulegnie zmianie należy o tym bezzwłocznie poinformować przedstawiciela apartamentów, najpóźniej 2 dni przed planowanym przyjazdem. Zmiana liczby osób może powodować zmianę ceny.

6. Anulowanie rezerwacji

Rezerwacje można anulować wyłącznie pisemnie – mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 14 dni przed przyjazdem, zaliczka zostanie zwrócona w pełnej kwocie. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi.
W przypadku dokonania rezerwacji i nie skorzystania z apartamentu, zaliczka przepada.
W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu opłata za niewykorzystany pobyt nie będzie zwracana.
Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za wynajem, nawet gdy, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, jego przyjazd ulegnie znacznemu opóźnieniu (zarówno z winy klienta jak i z przyczyn niezależnych takich jak: strajki, odwołane loty, opóźnienia pociągów itp.).

7. Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd:
– w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z przedstawicielem „Apartamenty Rzeszów”

Późniejszy wyjazd:
w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:

• Przedłużenie doby hotelowej do 14:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

• Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

Istnieje możliwość także indywidualnych ustaleń dotyczących godzin wynajmu.

Klient ma prawo przenieść wszystkie prawa zawiązane z rezerwacją na inną osobę, ale osoba ta przejmuje jednocześnie wszystkie obowiązki wynikające z rezerwacji. O podjęciu takiej decyzji klient jest zobowiązany poinformować przedstawiciela apartamentów, podając wszystkie dane personalne tej osoby. Informację tą należy zgłosić minimum dzień przed planowanym przyjazdem. Osoba przejmująca rezerwację ma obowiązek wylegitymowania się dowodem osobistym.

8. Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej, jej daty ważności i numeru CVC/CVV, jako zabezpieczenia za powierzony, w pełni wyposażony apartament. W przypadku braku karty kredytowej Gość wpłaca depozyt gotówkowy w wysokości 500 zł, zwrotny w chwili oddania kluczy, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

Apartamenty Rzeszów zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,

• zachowuje się niekulturalnie lub znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

Wydanie kluczy do zarezerwowanego apartamentu nastąpi w uzgodnionym miejscu z Klientem po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconych zaliczek.

Niedokonane zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania kluczy do apartamentu.

Apartamenty Rzeszów nie ma regularnie pracującej recepcji i organizuje tylko indywidualne wmeldowania. Gość jest zobowiązany do podania planowanej godziny przyjazdu najpóźniej na 24 h przed przyjazdem, a nastepnie 2 godziny przed przyjazdem, a także podanie ewentualnych zmian. Brak podania takiej informacji oraz brak kontaktu i przyjazd bez zapowiedzi, skutkuje koniecznością oczekiwania na przyjazd recepcjonisty około 1 godziny.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w apartamencie w obecności właściciela apartamentów Apartamenty Rzeszów, lub osoby przez niego wskazanej.

Dziecko do lat 5 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę. Dzieci nie mogą pozostawać w apartamencie same bez opieki dorosłych.

9. Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie kluczy odbywa się w apartamencie o umówionej godzinie. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu apartamentu. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie lub częściach wspólnych budynku Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat.
Zaobserwowane usterki należy zgłosić w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia jest jednoznaczny z brakiem zastrzeżeń do apartamentu.

W przypadku zgubienia kluczy lub karty wjazdu do garażu podziemnego do apartamentu goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

Koszt wynajmu zależny jest od ilości osób, zatem jeżeli  w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient zostanie obciązony dodatkowym kosztem za pobyt wg cennika

W przypadku nie zwrócenia przez Gościa kluczy od pokoju/apartamentu do godz.11 w dniu wymeldowania bez wcześniejszego uzgodnienia tego z recepcją, zostanie Gościowi naliczona opłata za kolejną dobę.

10. Odpowiedzialność za apartament

– Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa o każdej porze dnia. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Siver Rzeszów ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł.

– Obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania imprez i głośnych spotkań. W przypadku złamania tego punktu regulaminu bądź w przypadku zaobserwowania przez zespół „Apartamenty Rzeszów” wszelkich niekulturalnych zachowań hotel zastrzega sobie prawo do skrócenia rezerwacji gościa i wezwania policji.

– Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu i części wspólnych budynku w stanie zastanym.

– Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia apartamentu, co rozumiane jest jako dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Zakazuje się wynoszenia z apartamentu znajdujących się w nim rzeczy.

– W apartamencie obowiązuje bezwzględny ZAKAZ PALENIA TYTONIU i zapalania świeczek. W przypadku złamania zakazu  „Apartamenty Rzeszów” nałoży na Gości karę w wysokości 500 zł.

– Zwierzęta nie są akceptowane.
– W apartamencie może przebywać tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem
– Klient nie może przekazywać apartamentu/nieruchomości osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
– Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentu.
– Goście proszeni są o niedokonywanie jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

11. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Apartamenty Rzeszów rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Apartamenty Rzeszów ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Apartamenty Rzeszów, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

12. Awarie

Apartamenty Rzeszów zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Apartamenty Rzeszów (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

13. Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Apartamenty Rzeszów. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.
Dokonując rezerwacji w Apartamenty Rzeszów Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

14. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem Apartamenty Rzeszów a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela apartamentów Apartamenty Rzeszów.

15. Postanowienia końcowe

– Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

– Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w apartamencie – Apartamenty Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on dokładnie zamknięty. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach. Opuszczając apartament bardzo proszę dokładnie sprawdzić czy nie pozostawili Państwo swoich własności.

Życzymy miłego pobytu w Apartamenty Rzeszów.